Aktualności ............. Aktualności ................ Aktualności

Odsłonięcie TablicyVII RAJD NIEPODLEGŁOŚCI


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman hamioło
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Łoponiu
serdecznie zapraszają 9 listopada 2019 r.

na kolejny Rajd Rowerowy Wojnicz - Łowczówek

Zbiórka na Wojnickich Plantach o 8:30

Zapraszamy. Naprawdę warto pojechać! I

Odsłonięcie Obelisku100-lecie odzyskania Niepodległości


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej

zaprasza na

spotkanie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W programie:

wykład dr. Marka Smoły

- Jak Polacy wybili się na niepodległość

wystawa

- Wojnickie drogi do niepodległości

10 XI 2018 r., godz. 18.00


Izba Regionalna im. ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu, Rynek 29

Zapraszamy. Naprawdę warto przyjść!

Kwesta na wojnickim cmentarzu


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej

serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie tegorocznej kwesty cmentarnej.

Udało się zebrać
13 tysięcy sto osiemdziesiąt pięć zł, czterdzieści gr oraz 18 euro


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej zaprasza

10 listopada na VI Rowerowy Rajd Niepodległości Wojnicz - Łowczówek

oraz do Izby Regionalnej na wykład dr. Marka Smoły pt. "Jak Polacy wybili się na niepodległość" i wystawę "Wojnickie drogi do niepodległości". Szczegóły na plakatach.

VI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
Przewodniczący Rady Miejskiej - Sebastian Wróbel
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu
serdecznie zapraszają 10 listopada 2018 r.

na kolejny Rajd Rowerowy Wojnicz - Łowczówek

Zbiórka na Wojnickich Plantach o 8:30

Zapraszamy. Naprawdę warto pojechać! I


IV Wojnicka Noc Muzeów


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
serdecznie zaprasza 19 maja 2018 r. w godzinach od 19.00 do 21.00
do
Izby Regionalnej na IV WOJNICKĄ NOC MUZEÓW ,
w ramach której można będzie m.in.
wysłuchać koncertu skrzypcowego Zofii Guzik
oraz wykładu dr. Marka Smoły ,
a także zobaczyć co wykopano w miejscu katastrofy samolotu
w Dębinie Zakrzowskiej.
Wykład dr. M. Smoły _O upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej słów kilka_
jest pierwszym z serii wykładów mających przybliżyć nam dzieje Polski związane z upadkiem Polski i odzyskaniem niepodległości.

Zapraszamy. Naprawdę warto przyjść! I

PAMIĘTAJMY O ŻOŁNIERZACH WYKLEYCH - 1 MARCA


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WOJNICKIEJ
serdecznie zaprasza na

LEKCJĘ HISTORII

CMENTARZ KOMUNALNY W WOJNICZU
1 MARCA 2018R. GODZ. 10:00


V RAJD ROWEROWY DO ŁOWCZOWKA


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH ROWERZYSTÓW I NIE TYLKO
11 LISTOPADA 2017R. O GODZINIE 8:30

POD POMNIK NIEPODLEGLOŚCI
NA WOJNICKICH PLANTACH,
SKĄD WYRUSZY
V RAJD NIEPODLEGLOŚCI
WOJNICZ - ŁOWCZÓWEK


OSOBY, KTÓRE NIE CZUJĄ SIE NA SIŁACH ABY DOTRZEĆ DO ŁOWCZÓWKA NA ROWERACH, ZAPRASZAMY NA CMENTARZ LEGIONISTÓW SAMOCHODAMI. GDZIE WSPÓLNIE BĘDZIEMY ŚPIEAĆ PIEŚNI PATRIOTYCZNE I ZŁOŻYMY KWIATY NA CMENTARZU.


JEŚLI KTOŚ NIE DYSPONUJE SWOIM ŚRODKIEM TRANSPORTU, JEST MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z BUSA PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU.
KONFERENCJA REGIONALNA


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WOJNICKIEJ
I GMINNY OŚRODEK KULTURY

serdecznie zapraszają na

KONFERENCJĘ REGIONALNĄ


Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW WOJNICZARyszard Naglik
Autostrada w przeszłość. Przyczynek do pradziejów okolic Wojnicza.

Przemysław Stanko
Powstanie miasta w Wojniczu na tle innych ośrodków miejskich Ziemi Krakowskiej
Kino WAWEL
7 LIPCA 2017 r. godz. 18:00


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE


Uprzejmie zapraszamy
na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej,
które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r.
( środa) o godz. 19.45 w Izbie Regionalnej
im. Ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu, Rynek 29.


Przewidywany porządek Zebrania:

1.Powitanie i sprawdzenie quorum.

2.Wybór przewodniczącego Zebrania.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie sprawozdań:

- sprawozdanie Zarządu TPZW,
- sprawozdanie finansowe i opinia Komisji Rewizyjnej,
- sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za lata 2013 - 2016
- udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- ewentualnych wniosków z dyskusji.

8. Wybory władz TPZW na następną kadencję.

9. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.


W przypadku braku quorum walne Zebranie
odbędzie się w drugim terminie, tj. o godz. 20.00 tego samego dnia.
Na zebraniu będzie możliwość uregulowania zaległych składek członkowskich.


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
III NOC MUZEÓW


ZAPRASZAMY 20 MAJA DO IZBY REGIONALNEJ
NA III NOC MUZEÓW OD 18:00
TAKICH LALEK NIGDZIE NIE ZNAJDZIECIE


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
i Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu


zapraszają na wystawę

W ŚWIECIE LALEK TERESY WAJDOWICZ

połączoną z wystawą

DZIECI NA STARYCH FOTOGRAFIACH.

Wystawy można oglądać
w Izbie Regionalnej w Wojniczu, Rynek 29,
w niedzielę 26 lutego i 5 marca (również niedziela) w godzinach: 10.30 - 12.30


W dni powszednie zapraszamy szkoły i przedszkola,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


ZAPRASZAMY! TYLE, I TAKICH LALEK NIGDZIE NIE ZNAJDZIECIE.

TO NALEŻY KONIECZNIE ZOBACZYĆ!

Organizatorzy
TAKICH LALEK NIGDZIE NIE ZNAJDZIECIE


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej i Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu


zapraszają na wystawę

W ŚWIECIE LALEK TERESY WAJDOWICZ

połączoną z wystawą

DZIECI NA STARYCH FOTOGRAFIACH.

Wystawa zorganizowana jest w Izbie Regionalnej
im. ks. J. Królikiewicza w Wojniczu, Rynek 29.
Wernisaż odbędzie się 19 lutego (niedziela) 2017 r. o godz. 17.00.

Spotkanie uświetni występ dzieci
ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Tarnowie


Wystawę będzie można również zwiedzać przez kolejne dwie niedziele w godz. 10.30 - 12.30.W dni powszednie zapraszamy szkoły i przedszkola,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


ZAPRASZAMY! TYLE, I TAKICH LALEK NIGDZIE NIE ZNAJDZIECIE.

TO NALEŻY KONIECZNIE ZOBACZYĆ!

Organizatorzy
WYSTAWA


ZAPRASZAMY 20 LISTOPADA 2016R. O GODZ. 16:00
DO IZBY REGIONALNEJ
NA WYSTAWĘ
IKONA I MALARSTWO

MIĘDZY SACRUM A PROFANUM

WYSTAWA PRAC PANI BEATY OLSZEWSKIEJ BĘDZIE POŁĄCZONA
Z OPOWIEŚCIA O SZTUCE IKONOPISARSTWA
Dziękujemy


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej dziękuje za niezwykłą hojność podczas 24. kwesty na wojnickim cmentarzu

Tegoroczna, 24 kwesta cmentarna, okazała się wyjątkowo udana.
Do puszek zebrano
12 tys. 55zł., 5 koron słowackich, 2 funty brytyjskie,
a na konto towarzystwa, z przeznaczeniem na ratowanie zabytków cmentarnych, wpłynęło już ponad 2 tysiące zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania kwesty, dziękujemy kwestującym (ponad 150 osób!),
a przede wszystkim dziękujemy tym, którzy tak hojnie wsparli nas finansowo!

W 2016 r. odnowiliśmy aż 5 nagrobków. Gromadzimy fundusze na kolejne renowacje w następnych latach.
W pierwszej kolejności chcemy odnowić nagrobki i uporządkować teren wokół kaplicy Jordanów.
Liczymy na dalszą Państwa pomoc !


Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej


IV RAJD ROWEROWY DO ŁOWCZOWKA


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH ROWERZYSTÓW I NIE TYLKO
5 LISTOPADA 2016R. O GODZINIE 8:30

POD POMNIK NIEPODLEGLOŚCI
NA WOJNICKICH PLANTACH,
SKĄD WYRUSZY
IV RAJD NIEPODLEGLOŚCI WOJNICZ - ŁOWCZÓWEK
ZABYTKI CZEKAJĄ NA NASZĄ POMOC


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
organizuje po raz
24 kwestę cmentarną

z której dochód przeznaczony jest na ratowanie zabytkowych nagrobków na wojnickim cmentarzu komunalnym.

Tegoroczna kwesta odbędzie się w dniach
30.X. i 1. XI
a zbierać do puszek będzie ponad 150 osób.
Zachęcamy do wsparcia naszej akcji.
Ofiarodawcom rozdawane będą wojnickie kalendarze.

W tym roku odnowiliśmy 5 kolejnych nagrobków!
Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się
w dniu 29 września 2016r. o godzinie 18:30
w Izbie Regionalnej


WAKACJE Z IZBĄ REGIONALNĄ


ZAPRASZAMY DO IZBY REGIONALNEJ
W KAŻDĄ NIEDZIELĘ OD 10:30 DO 12:30

Dyżury pełnią:
3 lipca - K. Blacha, M. Wróbel
10 lipca - A. Nitsch, S. Setlik
17 lipca - S. Klisiewicz
24 lipca - A. Wróbel, R. Wróbel
31 lipca - J. Janicki
7 sierppnia - P. Nosek
14 sierpnia - K. Blacha, A. Nitsch
21 sierpnia - A. Partyka, J. Partyka
28 sierpnia - K. Michalik, E. Michalik

II NOC MUZEÓW


ZAPRASZAMY 14 MAJA DO IZBY REGIONALNEJ
NA II NOC MUZEÓW OD 18:00 DO 21:00
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...


WESOŁYCH ŚWIĄT
To warto zobaczyć jeszcze raz!


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WOJNICKIEJ
ZAPRASZA
DO ZWIEDZANIA WYSTAWY STARYCH FOTOGRAFII ŚLUBNYCH
ORAZ
BIŻUTERII AUTORSTWA KRYSTYNY GURGUL.


Izba Regionalna im. ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu (Rynek 29),
13 marca br. (niedziela) w godz. 10.30 - 12.00.

ZAPRASZAMY!
WSPOMNIENIE O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH
- NIEZŁOMNYCH BOHATERACH POWOJENNEJ POLSKI.


Spotkajmy się

1 marca br. o godz. 12.00

na cmentarzu komunalnym w Wojniczu
(wejście od ul. Słonecznej).
Zapraszamy
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej


To warto zobaczyć!


"Ach co to był za ślub... i biżuteria"
Serdecznie zapraszamy na wystawę starych fotografii ślubnych
oraz pokaz biżuterii autorstwa
Krystyny Gurgul
5 marca /sobota/ o godz. 17:00
w Izbie Regionalnej w Wojniczu


Serdecznie zapraszamy. Zarząd TPZW
Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się
w dniu 21 stycznia 2016r. o godzinie 18:00
w Izbie Regionalnej


Jeszcze można zobaczyć wystawę w Izbie Regionalnej!


Jeszcze raz można będzie obejrzeć wystawę kopii dzieł wielkich mistrzów światowego malarstwa
(od Leonarda da Vinci począwszy)
pt.
Madonny z Dzieciątkiem
autorstwa Anny Grzesik-Juszczak.

Można również zobaczyć nagrodzone prace I Wojnickiego Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego
zorganizowanego przez Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum.


Zapraszamy do Izby Regionalnej im. ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu (Rynek 29),
10 stycznia (niedziela) 2016 r., w godz. 10.30 - 12.30

Serdecznie zapraszamy. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiejfot. E.Michalik

Towarzystwo nagrodzone
Zarząd Województwa Małopolskiego po uwzględnieniu rekomendacji Kapituły Nagrody postanowił przyznać Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wojnickiej wyróżnienie w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana.
Przyznane wyróżnienie jest wyrazem uznania za pielęgnowanie miejscowej tradycji, ratowanie zabytków oraz szerzenie wiedzy o przeszłości swojej małej ojczyzny.
Oprócz TPZW wyróżnienie przyznano Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca Piątkowioki, nagrodę główną otrzymało Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej za działalność Vitaliny i Michała Pastuchów, którzy promują tradycję regionu Krakowiaków Wschodnich, folklor, muzykę i taniec.

Nagroda im. Władysława Orkana ustanowiona i przyznawana jest za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcie w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Województwo tym samym wspiera grupy twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości lokalnej kultury i tradycji. Do tegorocznej Nagrody zgłoszono 18 kandydatur.
Uroczysta Gala wręczenia Nagrody miała miejsce 22 grudnia,
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej.

Więcej informacji na stronie www.malopolskie.pl


Święta, święta...

Warto przyjść 27 grudnia br. do Izby Regionalnej w Wojniczu!


Kilka miesięcy temu minęła setna rocznica urodzin księdza - poety Jana Twardowskiego.
Z tej okazji
27 grudnia(poświąteczna niedziela)
o godz. 16 w Izbie Regionalnej w Wojniczu

będzie miało miejsce spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
i grupę teatralną Fantastycznie oraz uczniów SPSK z Łoponia.
Jego tytuł brzmi:
"Od sufitu do podłogi tylko wiersze i anioły"
,
a program - oprócz informacji o życiu i twórczości poety - dostarczy nam ( o czym zapewniają organizatorzy ) sposobności, by w liryczny, nastrojowy sposób przedłużyć czas świąt Bożego Narodzenia.
Spotkaniu, towarzyszyć będzie wystawa kopii obrazów największych mistrzów światowego malarstwa (od Leonarda da Vinci począwszy) przedstawiających Madonny z Dzieciątkiem autorstwa pani Anny Grzesik - Juszczak. Szczegóły na plakatach.
Serdecznie zapraszamy.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu rysunkowego
Wydarzenie, które warto utrwalić na znaczku pocztowym
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej informuje, że nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego
"Wydarzenie, które warto utrwalić na znaczku pocztowym"


Z uwagi na fakt, że na konkurs nadesłanych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, zdecydowano o podziale kategorii szkoła podstawowa (klasy 0-3 i klasy 4-6) oraz następującym podziale nagród i przyznaniu wyróżnień:


I kategoria - przedszkoleI miejsce:
Karolina Łuba, lat 5,
Symboliczne upamiętnienie pobytu w Wojniczu św. Kingi oraz św. Jadwigi
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wielkiej Wsi,

I miejsce:
Karol Kogut, lat 4,
Biały krzyż w Milówce -
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce;

wyróżnienie:
Hubert Góral, lat 5,
Wyklejanka
- Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich,

wyróżnienie:
Zuzanna Dul, lat 4,
kościół św. Leonarda
- Przedszkole Publiczne w Wojniczu,

wyróżnienie:
Oskar Mietelski, lat 4,
Plac zabaw
- Przedszkole Publiczne w Wojniczu,

wyróżnienie:
Zosia Nosek, lat 4,
Koncert dla odlatujących bocianów
- Przedszkole Publiczne w Wojniczu,

wyróżnienie:
Joanna Lasko, lat 5,
Wojnicka kukiełka
- Przedszkole Publiczne w Łoponiu,

wyróżnienie:
Aleksandra Sacha, lat 6, Sandra Batko, lat 6, Miłosz Stolarz, lat 6,
Przedszkole - rok drzwi otwartych
- Przedszkole Publiczne w Grabnie.


II kategoria - szkoła podstawowa klasy 0-3I miejsce:
Nikola Migoń, lat 6,
Kaplica w Milówce
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce,

II miejsce:
Karolina Smoleń, lat 6,
Odnowiona szkoła w Milówce
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce,

II miejsce:
Filip Smoleń, lat 7,
Odnowiona szkoła w Milówce
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce,

III miejsce:
Justyna Mastalerz, lat 5,
Jubileuszowy Krzyż na Panieńskiej Górze
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce.


III kategoria - szkoła podstawowa - klasy 4-6


I miejsce:
Kacper Więcław, klasa 6,
Wojnicz - tylko tu koncerty dla bocianów !
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

II miejsce:
Sylwia Gala, klasa 5 c,
Kościół św. Leonarda
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

III miejsce:
Weronika Górska, klasa VI,
św. Florian
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

wyróżnienie:
Magdalena Hebda, klasa 5,
1239, św. Kinga w Wojniczu
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

wyróżnienie:
Grzegorz Kijak, klasa 5,
Pałac Dąmbskich
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

wyróżnienie:
Kamil Krawczyk, klasa 6,
Wojnicz - dzisiaj Planty, kiedyś tu stał ratusz
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

wyróżnienie:
Ola Mikulska, lat 12,
Kaplica Loretańska
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

wyróżnienie:
Klaudia Kowalik, klasa 4
Wojnicz - nieistniejący ratusz
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

wyróżnienie:
Faustyna Pytka, klasa 4,
ks. Józef Łakomy, budowa kościoła parafialnego w Biadolinach Radłowskich 1964-1967 r.
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich,

wyróżnienie:
Patryk Krzysztofiak, klasa 6,
1870 - początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

wyróżnienie:
Emilia Bodzioch, klasa 5,
Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu.


IV kategoria - gimnazjum


I miejsce:
Sylwia Curyło, klasa 3 a,
Wojnicz
- Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,

II miejsce:
Derya Arslan, klasa 2,
Kościół św. Leonarda
- Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,

III miejsce:
Olga Śmistek, klasa 3 a,
św. Florian
- Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,

wyróżnienie:
Angelika Gurgul, klasa 3 c,
Kolegiata w Wojniczu
, Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,

wyróżnienie:
Klaudia Łaskawska, klasa 3 a,
Wojnicz, 1945
- Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu.


Pozostałe prace otrzymane w ramach konkursu (autorom serdecznie dziękujemy za ich nadesłanie):


Agnieszka Góral,
klasa 5 b, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

Alicja Micał,
klasa 5, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

Aneta Bilińska,
klasa 2, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce,

Anna Gawron,
klasa 4, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich,

Anna Leśniak,
klasa 1a, Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,

Dominika Adamczyk,
klasa 6, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce,

Emilia Kozak,
klasa 1a, Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,

Emilia Kurtyka,
klasa 5 b, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

Filip Kogut,
lat 5, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce,

Gabriela Batko,
klasa 6, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny w Milówce,

Izabela Drelicharz,
klasa 6, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich,

Jan Wróbel,
klasa 5, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

Jowita Zielińska,
klasa 3, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie,

Karolina Nowak,
klasa 3 d, Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,

Konrad Radliński,
klasa 4, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich,

Marta Bojdo,
klasa 5 b, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

Marzena Tekiela,
klasa 3, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich,

Michał Batko,
klasa 6, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie,

Monika Batko,
klasa 6, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie,

Natalia Gala,
klasa 5 c, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

Natalia Setlik,
klasa 5 b, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu,

Oliwer Kłusek,
klasa 4, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

Patrycja Krawczyk,
klasa 4, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu,

Weronika Wołek,
klasa 4, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich.

Zgodnie z Regulaminem konkursu prezentacja zwycięskich prac
i wręczenie nagród
nastąpi w trakcie II Wojnickiej Wystawy Filatelistycznej
w dniu 21 listopada 2015 r.
Początek godzina 16.00.
Zapraszamy wszystkich uczestników
oraz Dyrekcję i Nauczycieli placówek oświatowych,
które uczestniczyły w konkursie.


Teresa Duman
Prezes Zarządu TPZW

Edward Michalik
Kurator Wystawy
członek Zarządu TPZW


II WYSTAWA FILATELISTYCZNA


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej zaprasza
21 listopada 2015 r.

do Izby Regionalnej im. ks. Jana Królikiewicza
na
II Wojnicką Wystawę Filatelistyczną

zorganizowaną w 360. rocznicę bitwy ze Szwedami pod Wojniczem.

Oprócz zbiorów tarnowskich filatelistów zobaczyć będzie można nowe "wojnickie" znaczki, wysłuchać ciekawych prelekcji
dr. Marka Smoły o potopie szwedzkim i bitwie pod Wojniczem
oraz ks. dr. Jana Gębarowskiego o kościółku św. Leonarda i jego renowacji,
a także poznać laureatów konkursu plastycznego
"Wydarzenie, które warto utrwalić na znaczku pocztowym".

Więcej szczegółów na plakacie.

Zapraszamy!!!
KWESTATowarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej dziękuje wszystkim kwestującym
oraz ofiarodawcom, którzy wsparli tegoroczną kwestę.
Zebrano 12 tys. zł.
Kolejne nagrobki odzyskają swój blask.

Zarząd TPZWWESPRZYJ RATOWANIE CMENTARNYCH ZABYTKÓWW dniach 31 października i 1 listopada
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
organizuje coroczną kwestę cmentarną,
z której dochód będzie przeznaczony na renowację zabytkowych nagrobków.
Zachęcamy do wsparcia tej cennej inicjatywy.

Ofiarodawcom będzie rozdawany kalendarz wydany przez Towarzystwo.

Zarząd TPZWIII ROWEROWY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wojniczu
Sebastian Wróbel

serdecznie zapraszają w dniu
7 listopada 2015r.
na III Rowerowy Rajd Niepodlełości Wojnicz-Łowczówek

wyjazd spod POMNIKA NIEPODLEGŁOŚCI
na WOJNICKICH PLANTACH o godz 9:00

więcej szczegółów wkrótce
REGULAMIN RAJDUNOWY NUMER ZEZYTÓW WOJNICKICH

Już do nabycia kolejny nr "Zeszytów Wojnickich".

A w nim:

Tomasz Woźny
Wojnicz w ogniu Wielkiej Wojny.

Paweł Glugla
Wspomnienia Władysława Ziei z Wojnicza z pierwszej wojny światowej .

Antoni Kura
Kazimierz Rzepka "Ognik", cichociemny .

Lidia Luchter-Krupińska
Dzieło nieznanego kamieniarza na usługach Anny Tarłowej, pani na Dębnie, w Izbie Regionalnej w Wojniczu.

Marzena Werpechowska
Jeszcze raz o Władysławie Chrapuście z Łoponia .

Wojciech Bykiewicz
Melchior Waleczny (opowieść I) .
Starościna (opowieść II)
.

Pamięci mjra Zbigniewa Banasia.

Aktualności


Zachęcamy do zakupu.

WYDAWNICTWA TPZW SĄ DOSTĘPNE W:
- KSIĘGARNI (ul. Jagiellońska 1),
- GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ (ul. Długa 82-Dom Grodzki),
- KIOSKU P. KOSTKOWSKIEGO (RYNEK 33),
- KIOSKU P. SUMARY (PLAC TARGOWY)
-W SIEDZIBIE PRZEWODNICZĄCZEGO ZARZĄDU MIASTA (PLAC TARGOWY)


KONKURS PLASTYCZNY "Wydarzenie, które warto utrwalić na znaczku pocztowym"Zaproszenie
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej wraz z Pocztą Polską S.A. oraz Polskim Związkiem Filatelistów Okręg Tarnowski zapraszają dzieci i młodzież przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu miasta i gminy Wojnicz do udziału w konkursie rysunkowym Wydarzenie, które warto utrwalić na znaczku pocztowym.

Konkurs trwa od 05 października do 05 listopada 2015 r..

Nagrodą główną w konkursie (pierwsze miejsce w danej kategorii - przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) jest wykonanie przez Organizatora i przekazanie zwycięzcy znaczka z wykonaną pracą (usługa "Mój ZNACZEK" Poczty Polskiej S.A. Pozostałymi nagrodami są wydawnictwa (książki) i drobne upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Publiczne rozstrzygnięcie konkursu oraz prezentacja prac nastąpi w trakcie II Wojnickiej Wystawy Filatelistycznej w dniu 21 listopada 2015 r.
Organizatorzy

REGULAMIN


Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się
w dniu 28 września 2015r. /poniedziałek/ o godzinie 19:00
w Izbie Regionalnej


WYSTAWA, JAKIEJ NIE BYŁO


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
oraz Parafia Wojnicz

serdecznie zapraszają w dniach
8-9 sierpnia do Izby Regionalnej, gdzie można będzie zobaczyć zabytkowe naczynia, szaty liturgiczne i starodruki Kolegiaty.

Wystawa będzie czynna 8.08.2015 r. w godzinach od 17:00 do 20:00,
oraz 9.08. 2015 r. w godzinach od 9:00 do 18:00.ZWIEDZANIE IZBY REGIONALNEJ

W każdą niedzielę lipca i sierpnia
zapraszamy
do zwiedzania Izby Regionalnej
w godzinach 10:30 - 12:30Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW


Uprzejmie zapraszamy na

Walne Zebranie Sprawozdawcze
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej,

które odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2015r. /piątek/ 2015r. o godzinie 18:45
w Izbie Regionalnej im. ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu,
Rynek 29


W przypadku braku quorum Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się
w drugim terminie, tj. o godz. 19:00 tego samego dnia.


POLSKO - NIEMIECKA WYMINA MŁODZIEŻY


Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu
z rewizytą w niemieckiej szkoleWilhelm Kraft Gesamtschule w Sprockhövel gościła w terminie 17-22 maja 2015r. 20 uczniów wojnickiego gimnazjum z opiekunkami P. Bernadettą Pająk i Dorotą Michałek. Uczniowie w parach polsko -niemieckich poznawali kulturę i historię. Było to drugie spotkanie zaprzyjaźnionych szkół. Pierwsze odbyło się we wrześniu 2014r. w Wojniczu.
W Niemczech uczniowie uczestniczyli w bogatym programie przygotowanym przez tamtejszą kadrę: zwiedzanie szkoły, wspólne gotowanie, gra w kręgle, wspinaczka po ścianie wspinaczkowej, zajęcia z pracownikiem archiwum miejskiego, zajęcia z grupą antyfaszystowską, wizyta w ZOO, przejazd kolejką podwieszaną, zwiedzanie stadionu Borussia Dortmund, zwiedzanie muzeum górnictwa, złożenie wieńca na cześć pracowników przymusowych pochowanych na cmentarzu w Haßlinghausen, spotkanie z Burmistrzami miast Sprockhövel i Gevelsberg.

Z powodu strajku kolei nie doszedł do skutku wyjazd do Kolonii, ale mamy nadzieję zrealizować ten punkt programu podczas kolejnych wizyt.
W niemieckiej prasie Westdeutsche Zeitung i Westdeutsche allgemiene Zeitung ukazały się artykuły o projekcie
ARTYKUŁY
Spotkanie było też apelem do niemieckich i polskich uczestników aby czerpać naukę z przeszłości i nie dopuścić do powtórzenia jej błędów.
Kolejne działania zaplanowane zostały na wrzesień 2015 w Wojniczu.
Spotkanie zostało dofinansowane przez :


WOJNICKA NOC MUZEÓW


Zapraszamy w dniu 16 MAJA 2015 r. od godz. 18:00 do 22:00 do Izby Regionalnej
na Wojnicką Noc Muzeów
połączoną z kwestą na rzecz
Małopolskiego Hospicjum Dla Dzieciprogram:
godz. 18.00 - koncert z balkonu FINDRÓWKI -występ kwartetu smyczkowego CORDA
godz.19.00 - koncert Orkiestry Dętej Miasta Wojnicza (Rynek)
godz. 18 - 19.40 - konkurs plastyczny dla dzieci na najpiękniejszą ilustrację do wojnickich legend
godz. 19.40 -wernisaż wystawy Zabytki ziemi wojnickiej w rysunkach Andrzeja B. Krupińskiego
- wystawa Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma
godz.20.30 - Noc roziskrzona wierszami - w roli głównej Irek Mosio
godz. 21.00 - 22.00 -zwiedzanie Izby Regionalnej

REGULAMIN KONKURSU

Serdecznie zapraszamy
TAK BYŁO ...
próba odbudowy pamięci o żołnierzach wyklętych - niezłomnych bohaterach powojennej Polski


Zapraszamy w dniu 21 marca 2015 r. o godz. 17:00 do Izby Regionalnejprogram:
- spotkanie z wydawcą książki Marii Żychowskiej Represje komunistyczne
w Tarnowskiem 1945 - 1956,
- Kazimierz Nosek "Wikliński" postać godna pamięci,
- o aresztowaniu wojnickiej młodzieży gimnazjalnej w 1949 r.- spotkanie z uczestnikami tego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy
Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się
w dniu 5 marca /czwartek/ 2015r. o godzinie 18:00
w Izbie Regionalnej


Pamiętamy o "Wyklętych"
1 marca NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"


W niedzielę, 1 marca składamy kwiaty na grobach wojnickich
"Żołnierzy Wyklętych".
Zapraszamy wszystkich.
Zbiórka o godz. 10.40 pod bramą cmentarną od ul. Słonecznej.


Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uchwalony został 3 lutego 2011 r. Określenie "Żołnierze Wyklęci" oznacza żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX w. Przyjmuje się, że w powojennej konspiracji niepodległościowej działało bezpośrednio do 200 tysięcy ludzi, a w oddziałach partyzanckich blisko 20 tysięcy.
Dla wszystkich ważną sprawą powinno być przywrócenie pamięci i oddanie należnej czci tym, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni, i nadal walczyli o wolną i demokratyczną Polskę. Przez wiele lat w okresie Polski Ludowej pamięć o tych ludziach była zakłamywana.

"_Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata_"

/Fragment uzasadnienia do projektu ustawy o uchwaleniu nowego święta: Narodowego Dnia Pamięci " Żołnierzy Wyklętych"/

Od kilku lat, zawsze przed 1 marca, przypominamy postać Kazimierza Noska z Ispu, wspominamy wojnickich Akowców, którzy nie złożyli broni w 1944 - 45 roku. W tym roku chcemy przypomnieć także o tragicznym wydarzeniu jakie miało miejsce w Wojniczu w 1949 r. Służby bezpieczeństwa aresztowały wtedy i bestialsko potraktowały 7 uczniów wojnickiego gimnazjum: Andrzeja Kowalskiego, Franciszka Kowalskiego, Alojzego Barnasia, Adama Kurka, Tadeusza Makowskiego, Leopolda Szostka i Leszka Kossackiego. Przytaczamy fragmenty publikacji jakie ukazały się na ten temat w "Zeszytach Wojnickich". Więcej o tym wydarzeniu będzie można się dowiedzieć na spotkaniu w Izbie Regionalnej - szczególy wkrótce.


"Zeszyty Wojnickie" 2000 nr 9


"..Rok 1945 przyniósł Polsce wolność, ale tylko pozorną. Znaleźliśmy się pod przemożnym wpływem Z.S.R.R., który na grunt Polski, zaczął przenosić swoje bolszewickie obyczaje. Cech wojnicki pod przewodnictwem Antoniego Kossackiego zdążył wyzwolić zaległych czeladników i przeprowadzić egzaminy mistrzowskie, a potem było już tylko gorzej. Własność prywatną przekształcano w państwową, likwidowano prywatne instytucje, a w miejsce niemieckiego Gestapo powołano Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zwany UB. O mocy tego urzędu miał się wkrótce przekonać najmłodszy syn państwa Kossackich - Leszek. Jak już mówiłem, z powodu ciemiężenia przez władze, pan Kossacki musiał szukać innego zajęcia. Znalazł go w Szkole Zawodowej w Łysej Górze, gdzie został nauczycielem zawodu. Tymczasem wcześniejszych zobowiązań warsztatu, dopilnowywał, co tylko wyzwolony czeladnik ślusarski - syn Leszek. W okresie tym Leszek nabawił się kłopotów, których następstwa odczuł boleśnie, nawet w fizycznym tego słowa znaczeniu.(_) Młodzian wojnickich unosiła powojenna fantazja - każdy chciał mieć broń, ot, taki młodzieńczy szpan. Pewnego razu do warsztatu Leszkowego przyszedł Tadeusz Makowski (Dzidek) i przyniósł do naprawy pistolet a, że Leszek miał inne zajęcia, leżał on sobie , nawet niespecjalnie skrywany. Wiadomo, że gdy chłopcy wyrośli już z proc, szukali czegoś bardziej przystającego do ich wieku - czas powojenny - broń dostępna, ale i UB węsząca za imperialistycznym wrogiem. Jestem przekonany, że ówczesny Urząd Bezpieczeństwa, nie mógł nie wiedzieć, czym zabawiają się wojniccy i okoliczni młodzieńcy. W tym czasie w wojnickiej Handlówce, uczył religii młody ksiądz Zygmunt Lustofin, który mieszkał na plebani i tu zaczął przyciągać podrostków wojnickich. Głosząc patriotyczne przesłania, zaproponował chłopcom organizację mającą na celu zdobywanie i ukrywanie broni, jak również przyjął od nich przyrzeczenie. Dziwnym zbiegiem okoliczności uczestnicy zebrań u księdza 19 lutego 1949 roku zostali aresztowani z całym ceremoniałem UB - owskich metod. Aresztowano braci Andrzeja i Franciszka Kowalskich synów wojnickiego organisty, Leszka Kossackiego, Adama Kurka z Ratnaw, Dzidka Makowskiego - małoletniego, Jana Bykiewicza, Barnasia Alojzego i Szostka Mieczysława. Po pierwszych przesłuchaniach, natychmiastowo aresztowano Skałbę, organistę, w którejś z okolicznych parafii. Kiedy chłopców ,,oprawiano" w brzeskim UB, w domach ich przeprowadzono rewizję i tu zachodzi pytanie: po co było doszczętnie rujnować organistówkę, skoro broń znaleziono w fortepianie, czy też dom Kossackich - skoro broń leżała na wierzchu w warsztacie? Ot UB-eckie metody zaczerpnięte z radzieckiej N.K.W.D. Chłopcy byli bici do tego stopnia, że po latach, kiedy młodo zmarł Dzidek Makowski, sekcja zwłok wykazała, iż nerki w przeszłości miał uszkodzone_."

Fragment opowiadania: W. Bykiewicz, Cechmistrz - opowieść rodzinna, ZW 2013 nr140 s. 62 - 69.

Towarzystwo Przyjaciól Ziemi Wojnickiej zwróciło się do Rady Miejskiej w Wojniczu z propozycją upamiętnienia postaci Kazimierza Noska "Wiklińskiego" z Ispu - "Żołnierza Wyklętego"- poprzez nazwanie nowego mostu na Więckówce (pomiędzy Wojniczem, a Ispem) "Most im. Kazimierza Noska"

Kazimierz Aureli Nosek "Wikliński", "Hektor". ( 1916 - 1980)

Student prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim przed wojną, aktywny działacz konspiracyjny od jesieni 1939 r. do końca wojny(ZWZ,BCH, AK). Po wojnie skazany przez władze komunistyczne na śmierć za działalność w WiN, cudem uniknął wykonania wyroku, prawie 10 lat przesiedział w więzieniu. Prawy i szlachetny człowiek, który najlepsze lata swojego życia poświęcił dla Ojczyzny i ziemi wojnickiej.


Kazimierz Aureli Nosek urodził się 10 września 1916 r. we wsi Isep, gmina Wojnicz w rodzinie chłopskiej jako syn Andrzeja i Anieli Nosek z domu Sumara. Członkowie rodziny Nosków znani byli z wielkiej pracowitości i uczciwości. Byli zagorzałymi ludowcami i patriotami. Kazimierz uczęszczał do szkoły powszechnej w Wojniczu, a następnie był uczniem wydziału neoklasycznego II Państwowego Gimnazjum im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Gimnazjum ukończył w 1935 r. i rozpoczął studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. W trakcie studiów przeniósł się do szkoły wojskowej i tu w jednostce w Warszawie zastała go II wojna światowa. Po klęsce wrześniowej powrócił do domu i pracował w gospodarstwie ojca. Już w 1939 r. został zwerbowany do pracy konspiracyjnej. Najpierw działał w Związku Walki Zbrojnej, a od 1942 r. przeszedł do Batalionów Chłopskich i działał w gminie Wojnicz. Po akcji scaleniowej, wszedł w 1943 r. do komendy obwodu AK w powiecie brzeskim jako II adiutant komendanta obwodu. Był również odpowiedzialny za sprawy szkoleniowe. Plut. pchor. Kazimierz Nosek swoje funkcje pełnił bardzo sumiennie, z narażeniem życia i wielkim oddaniem sprawie. Wędrował po nocach, na piechotę po całym obwodzie brzeskim. Dużo pracował również na terenie gminy Wojnicz. Po wojnie ujawnił się w Urzędzie Gminy w Wojniczu w obecności Stanisława Talaczka i Franciszka Wołka z Biadolin. Nie mógł jednak pogodzić się z tym, co działo się wtedy w Polsce. Ustawicznie był wzywany i przesłuchiwany przez służby bezpieczeństwa. W tej sytuacji nawiązał kontakt z dowództwem podziemia i wstąpił do WiN-u. Kiedy nie mógł już działać w krakowskiem skierowano go w rejon Strzelec Opolskich i tam też 13 listopada 1946 r. został aresztowany, i wyrokiem sądu w Katowicach skazany na karę śmierci. Dzięki staraniom rodziny wyrok zamieniono na 25 lat więzienia. Kolejne złagodzenie kary nastąpiło dzięki amnestiom i w sumie przesiedział w więzieniu we Wronkach 9 i pół roku. Na wolność wyszedł 8 maja 1956 r. Miał wtedy 40 lat. Z więzienia wrócił bardzo wycieńczony, co zmuszało go do długotrwałej diety mającej przyzwyczaić organizm do nowego pożywienia. Miał silna anemię i bardzo dokuczał mu isjasz. Jako były akowiec i więzień polityczny był szykanowany i nigdzie nie mógł dostać pracy. Próbował nawet w Szkole Rolniczej w Wojniczu jako nauczyciel matematyki - nauczył się jej w więzieniu gdzie siedział z bardzo mądrymi i ciekawymi ludźmi. Przez kilka lat pracował w rodzinnym gospodarstwie. Ożenił się z Michaliną Damian i doczekał się dwójki dzieci. Pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Dróg Publicznych. Zmarł 24 kwietnia 1980 r. w wieku 64 lat, pochowany został w Wojniczu. Do końca życia nie pogodził się z tym, co działo się w Polsce po II wojnie światowej. Wierzył, że kiedyś wszystko się zmieni. Był człowiekiem lubiącym ład i porządek w każdej dziedzinie. Dużo wymagał od siebie i od innych Najlepsze lata swojego życia poświęcił Polsce i ziemi wojnickiej. Na wniosek syna Andrzeja Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 2 grudnia 1997 r. unieważnił wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie Kazimierza Noska.

Opracowano na podstawie: K. Kulinowska, T. Duman, "Wikliński" - postać godna przypomnienia, "Zeszyty Wojnickie" 1994 nr 7/8 s. 27 -29. T. Duman, Rehabilitacja "Wiklińskiego", "Zeszyty Wojnickie" 1998 nr 9/10 s.31. o. T. Rostworowski, W więzieniu we Wronkach (fragment), "Zeszyty Wojnickie", 1996 nr 11 s. 24.NIE UMIERA TEN, CO POZOSTAJE W PAMIĘCI ŻYWYCH


Pamięci mjr. Zbigniewa Banasia

W wieku 86 lat zmarł w Tarnowie Zbigniew Banaś, ps. Słoma, syn Antoniego i Heleny Piechna pochodzących z Wojnicza. Urodził się 26 sierpnia 1929 r. w Toruniu gdzie Jego ojciec pełnił służbę wojskową jako majster samolotowy w Dywizjonie Myśliwskim. Od listopada 1939 r. mieszkał wraz z rodziną Wojniczu. Rodzice Zbigniewa aktywnie włączyli się w działalność konspiracyjną wojnickiej placówki ZWZ, a następnie AK, co nie pozostało z pewnością bez wpływu na późniejsze decyzje dorastającego syna: żołnierza Armii Krajowej od V 1944 do I 1945 r., członka organizacji "Niepodległość" (XII 1944), a następnie "WiN" (1945 - 1947). Egzamin dojrzałości zdał w III Gimnazjum i Liceum w Tarnowie, od 1949 r. studiował na AGH, a następnie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Ukończył Studium Wojskowe i Kurs Oficerów Rezerwy Artylerii na Wyższej Szkole Artylerii w Toruniu. Od 1952 r. pracował w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie. W 1956 r. został wybrany zastępcą przewodniczącego Zakładowego Komitetu Rewolucyjnego, następnie pełnił funkcję sekretarza Prezydium Rady Robotniczej ZM w Tarnowie. W lutym 1960 r. został zwolniony z pracy. Od września 1960 do 2000 r. był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Mechanicznym w Tarnowie. Dał się poznać jako bardzo aktywny opiekun i instruktor Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów, a później drużynowy 36 Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Załogi ORP Orzeł. Był również opiekunem szkolnego Koła PTTK, LOK i Ligi Morskiej. Wspaniały organizator harcerskich obozów żeglarskich i rejsów na jachcie s/y Orlik po Zatoce Gdańskiej i Puckiej oraz południowym Bałtyku. Pełnił też funkcję kierownika wyszkolenia żeglarskiego Tarnowskiej Chorągwi ZHP. W 1980 r. organizował w Technikum Mechanicznym NSZZ Solidarność .
Był również organizatorem Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Tarnowie ( VII 1989 r.). Od sierpnia 1989 pełnił funkcję wiceprezesa, a od kwietnia 1990 r. aż do śmierci prezesa Koła Swiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Był niestrudzonym organizatorem uroczystości patriotycznych i spotkań z młodzieżą oraz inicjatorem umieszczania tablic w miejscach pamięci narodowej. Otrzymał status pokrzywdzonego przez PRL. Otrzymał wiele odznaczeń, min.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Medal Zwycięstwa i Wolności, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 23 lutego 2015 r. w Tarnowie, pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu komunalnym w Wojniczu.
Był również sympatykiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. Brał udział w większości patriotycznych uroczystości organizowanych przez Towarzystwo, min. odsłonięcie pomnika Golgoty Wschodu, odsłonięcie tablicy upamiętniającej jedno z największych aresztowań w czasie II wojny swiatowej w Wojniczu. Ostatni raz spotkaliśmy się 1 sierpnia 2014 r. na spotkaniu z okazji rocznicy katastrofy alianckiego samolotu pod Wojniczem. Niestety, ostatni raz... .

Zarząd TPZW

Po spotkaniu o katastrofie alianckiego samolotu pod Wojniczem. Zbigniew Banaś
/z prawej/ w rozmowie z badaczem historii tej katastrofy W. Krajewskim.

Życiorys opracowano na podstawie biogramu zamieszczonego na stronie XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie oraz: Zbigniew Banaś, Chorąży Antoni Banaś PS. "Sroka", "Rogalski", "Zeszyty Wojnickie" 1998 nr 11/12 s.28 -30.

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

100 ROCZNICA BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM
Wigilia żołnierska _ 100. rocznica bitwy pod Łowczówkiem
(22_25 grudnia 1914)


impreza plenerowa
miejscowość: Łowczówek (cmentarz wojenny nr 171); Pleśna (Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem)
organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej, Powiat Tarnowski, Gmina Pleśna, Województwo Małopolskie
kiedy: 19 grudnia (15.00 - 19.30)
Uroczystość patriotyczno-wojskowa organizowana dla uczczenia bitwy pod Łowczówkiem, w której walczyła I Brygada Legionów Polskich.

Program uroczystości: _ Apel Poległych, podczas którego wręczona zostanie Odznaka Honorowa i Medal Pamiątkowy _Kustosza Tradycji, Sławy i Chwały Oręża Polskiego_ Dyrektorowi Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem, oraz ceremonia złożenia wieńców (cmentarz wojenny nr 171, godz. 15.00); _ Rekonstrukcja bitwy pod Łowczówkiem (teren obok cmentarza wojennego nr 171, godz. 16.00); _ Spotkanie wigilijne żołnierzy Wojska Polskiego, podczas którego nastąpi przekazanie ognia betlejemskiego. Wystąpi chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (hala sportowa w gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej, godz. 18.00).

Organizatorem uroczystości jest Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej we współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej, Wojewodą Małopolskim, Starostwem Powiatowym w Tarnowie, Urzędem Gminy w Pleśnej, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej oraz Fundacją Polonia Militaria.


czytaj więcej

W bitwie pod Łowczówkiem brali również udział legioniści z Wojnicza i okolic. Niestety nie dysponujemy dokładną listą. Niżej podajemy listę legionistów z ziemi wojnickiej, która będzie jeszcze uzupełniana. Na Cmentarzu Legionistów w Łowczówku spoczywają min.: Julian Ozga z Wojnicza i Jan Wzorek z Zakrzowa. Jest tam również grób wojniczanina, gen. Gustawa Łowczowskiego, który brał udział w bitwie pod Łowczówkiem. Zmarł w 1984 r. w Anglii i został pochowany wśród żołnierzy pod Łowczówkiem.

GEN. GUSTAW DOBEK GRYF ŁOWCZOWSKI (1897 - 1984)
Urodził się w Wojniczu, był synem wieloletniego lekarza oraz założyciela i prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wojniczu. Miał 17 lat kiedy w 1914 r. wstąpił do Legionu Wschodniego, a po jego rozwiązaniu walczył w II batalionie 5 p. p. Legionów Polskich. Przeszedł szlak bojowy od Łowczówka (bitwa pod Łowczówkiem 22 - 25 grudzień 1914 r.) aż po Kostiuchnówkę na Wołyniu (4 - 6 lipiec 1916 r.) gdzie został ranny. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. został chwilowo internowany na Węgrzech, a następnie wcielony do armii austriackiej i wysłany na front włoski. Walczył do końca wojny. Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej. W okresie międzywojennym pozostał w wojskowej służbie zawodowej zdobywając gruntowne wykształcenie wojskowe. Od 1935 r. pracował w wojskowej służbie dyplomatycznej. Brał udział w kampanii francuskiej w 1940, walczył w 10 Brygadzie Kawalerii Zmotoryzowanej gen. Maczka, a następnie służył w II Korpusie Polskim we Włoszech, był organizatorem i dowódcą III Brygady Strzelców Karpackich, walczył o wyzwolenie Bolonii. Po wojnie osiedlił się w Londynie gdzie zmarł w 1984 r. Otrzymał wiele odznaczeń, był autorem licznych opracowań wojskowo - historycznych. Zgodnie z ostatnią wolą generała, jego prochy zostały sprowadzone przez syna Krzysztofa do Polski i pochowane w 1985 r. na Cmentarzu Legionistów w Łowczówku. W 1995 r., również z inicjatywy syna Krzysztofa i przy udziale TPZW, na ścianie budynku, w którym urodził się generał ( Dom Pański -róg Jagiellońskiej i Rynku) wmurowana została pamiątkowa tablica. Postać gen. Gustawa Łowczowskiego zasługuje na trwałą pamięć mieszkańców ziemi wojnickiej.

Legioniści z Wojnicza i okolic
Białokryty Leopold, Wojnicz
Bubisz Ludwik, Biadoliny Radłowski
Cieśla Józef, Olszyny
Cygnara Jan, Wojnicz
Grudzień Jan, Wojnicz
Janicki Stanisław, Wojnicz
Janicki Jędrzej, Olszyny
Karpiński Jan, Wojnicz
Kosacki Władysław, Wojnicz
Królikiewicz Julian, Wojnicz
Krzemiński Józef, Wojnicz
Kumórek Stanisław, Wojnicz
Łowczowski Dobek, Wojnicz
Malik Jan, Łopoń
Nowacki Jan, Wojnicz
Ozga Julian, Wojnicz
Poborski Romuald, Wojnicz
Piotrowski Ludwik, Wojnicz
Rudnik Kazimierz, Wojnicz
Stefanowicz Stanisław, Wojnicz
Śpiewak Antoni, Zakrzów
Zając Antoni, Wojnicz
Po rozwiązaniu przez Austrię Legionów Polskich rozpoczęto werbunek do Polskiego Korpusu Posiłkowego mającego zastąpić Legiony. W grudniu 1917 r. na terenie pow. Brzeskiego zwerbowano 49 ochotników, wśród nich byli:
Bala Antoni, ur. 1900, rzeźnik
Opioła Andrzej, ur. 1900 r. Wojnicz, masarz
Opioła Józef, ur. 1900 r. Zakrzów, rolnik
Rabiniak Józef, ur. 1901 r. Wojnicz, masarz
Poborski Adam, ur. 1900 r. Wojnicz, masarz
Inform. na podst. Kazimierz Missona Brzesko w latach 1914 - 20. Brzesko 1938-39

W ZW nr 6 z 1994 r. Wł. Bartosz opisał postać ppłk. Józefa Lisa z Łukanowic - jako 17 letni chłopak wstąpił do I Brygady Legionów Polskich, przeszedł cały szlak bojowy, później przymusowo wcielony do armii austriackiej walczył we Włoszech
PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE "ANIOŁY I ELFY"
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
serdecznie zaprasza na
przedświąteczne spotkanie
w Izbie Regionalnej w Wojniczu

14 grudnia (niedziela) 2014 r.
o godz. 17.00

w programie:
"Sylwetka duchowa Czcigodnego Sługi Bożego
Rudolfa Komorka (rodem z Wojnicza), salezjanina i misjonarza w Brazylii"
- pokaz filmu Padre Santo i prelekcja ks. Artura Świeżego SDB

Wilfried de Meyer prezentuje
" Po prostu anioły i elfy" - wystawa

"Ilustracje do przypowieści biblijnych.
Małgorzata Kołcz"
- wystawaWilfried de Mayer

urodził się w Antwerpii, w Belgii.
W wieku dziewięciu lat, zachęcony przez dziadka, zaczął zbierać znaczki pocztowe.
Z biegiem lat zbiór znaczków znacznie się powiększył, a młody kolekcjoner zaczął gromadzić również inne rzeczy. Pomagała mu w tym wykonywana praca zawodowa. Przez kilka lat pływał na statku po całym świecie, później jeździł jako kierowca samochodu ciężarowego po Europie. Obecnie mieszka w Polsce, w Gorlicach i zajmuje się organizowaniem wystaw swoich olbrzymich zbiorów - ponad 20 różnych kolekcji.

Małgorzata Kołcz

urodzona w Wojniczu, absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
i Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego na wydziale grafiki użytkowej. Studia ukończyła z wyróżnieniem, realizując pracę dyplomową licencjacką Projekt ilustracji do wybranych przypowieści z Pisma Świętego pod kierunkiem prof. Władysława Pluty w pracowni projektowania graficznego. Pracę dyplomową magisterską W rzeczywistości zrealizowała w ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. Agaty Pankiewicz (Wydział Grafiki, Pracownia Fotografii I). Uczestniczka wielu wystaw i projektów, ilustratorka Wojnickiej Drogi Krzyżowej.


Serdecznie zapraszamy
POMYSŁ NA PREZENT


Wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
oraz ZNACZEK WOJNICKI
dobrym pomysłem na świąteczny prezent


WYDAWNICTWA TPZW SĄ DOSTĘPNE W:
- KSIĘGARNI (ul. Jagiellońska 1),
- GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ (ul. Długa 82 - Dom Grodzki),
- KIOSKU P. KOSTKOWSKIEGO (RYNEK 33),
- KIOSKU P. SUMARY (PLAC TARGOWY)
- SIEDZIBIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MIASTA (PLAC TARGOWY)

Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się
w dniu 27 listopada /czwartek/ 2014r. o godzinie 18:00


WOJNICZ I OKOLICE W OGNIU I WOJNY ŚWIATOWEJ
W 100 ROCZNICĘ WYBUCHU WOJNY I WALK NAD DUNAJCEM


W dniu 8 listopada 2014r. o godzinie 16:30
w Izbie Regionalnej w Wojniczu

odbędzie się spotkanie z
Tomaszem Woźnym i Robertem Kozłowskim
ze STOWARZYSZENIA
AKTYWNEJ OCHRONY CMENTARZY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ "CRUX GALICIAE"

Serdecznie zapraszamy
REKORDOWA KWESTAZarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wsparcie tegorocznej kwesty cmentarnej.
Dzięki Państwa hojności udało się zebrać 12 tysięcy siedemdziesiąt zł., 18 euro, 30 eurocentów, 10 koron szwedzkich - dla porównania w ubiegłym roku zebraliśmy ok. 9,5 tyś. zł.
Zebrane pieniądze pozwolą na uratowanie kolejnych zabytkowych nagrobków. W tym roku odnowiliśmy 3 nagrobki za sumę 25 tyś. złotych. To, że zbieramy na kwestach tak duże sumy traktujemy również, jako wyraz zaufania i uznania dla pracy Towarzystwa za, co bardzo, bardzo dziękujemy.

Słowa podziękowania kierujemy także pod adresem wszystkich 130 osób kwestujących przy cmentarnych bramach.

Zarząd TPZWRENOWACJA NAGROBKÓW


NAGROBKI ODRESTAUROWANE W 2014 R. PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WOJNICKIEJ
Z FUNDUSZY UZYSKANYCH NA KWESTACH CMENTARNYCH

(ZDJĘCIA PRZED I PO RENOWACJI)
WESPRZYJ RATOWANIE CMENTARNYCH ZABYTKÓW
W dniach 1 - 2 listopada 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej

organizuje,
na cmentarzu komunalnym w Wojniczu,
doroczną kwestę cmentarną,
z której dochód będzie przeznaczony na ratowanie cmentarnych zabytków.

W br. odnowiono 3 zabytkowe nagrobki,
prace trwają przy odnawianiu nagrobka
Julusia Pieli
na zdjęciu obok (przed renowacją)

Kolejne czekają ...Zachęcamy do udziału w kweście.
Ofiarodawcy będą obdarowywani najnowszym wydawnictwem Towarzystwa jakim jest
Wojnicka Droga Krzyżowa ks. Rafała Leszczyńskiego
z ilustracjami Małgorzaty Kołcz.


Zarząd TPZW


Serdecznie zapraszamyI WOJNICKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA


Wystawa będzie dostępna do zwiedzania w niedzielę 21 września 2014r.
od 10:30 do 12:30. w Izbie Regionalnej
Zapraszamy
Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 4 września /czwartek/ 2014r. o godzinie 18:00
w Izbie Regionalnej w Wojniczu


I WOJNICKA WYSTAWA FILATELISTYCZNAW programie:
Ważne miejsca, ludzie i wydarzenia na znaczkach pocztowych
oraz walorach filatelistycznych - wystawa

Dlaczego filatelistyka ...?
dr Marek Smoła - prezes Okręgu Tarnowskiego Polskiego Związku Filatelistów

Najnowsza filatelistyczna oferta Poczty Polskiej S.A.
pracownicy Poczty Polskiej S.A.

O wojnickich zabytkach i wydarzeniach wybranych do pierwszych okolicznościowych znaczków pocztowych
Teresa Duman przewodnicząca TPZW

Prezentacja pierwszych okolicznościowych znaczków pocztowych z zabytkami Wojnicza, wydanych staraniem TPZW.

Konkurs plastyczny dla dzieci "Mój znaczek z Wojniczem"

Wystawa modeli samochodów pocztowych ze zbiorów Edwarda Michalika

Możliwość prezentacji indywidualnych zbiorów filatelistycznych uczestników spotkania

Serdecznie zapraszamyZebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 4 września /czwartek/ 2014r. o godzinie 18:00
w Izbie Regionalnej w Wojniczu


Zaproszenie do współpracy


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, w związku z planowaną w miesiącu wrześniu 2014 r., wspólnie z przedstawicielami Zarządu Okręgu Tarnów Polskiego Związku Filatelistycznego, wystawą filatelistyczną,
zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Wojnicza i gminy Wojnicz do współpracy w tym projekcie.

W szczególności zapraszamy osoby,
które chciałyby zaprezentować posiadane kolekcje znaczków
oraz walorów filatelistycznych,
posiadające ciekawe pomysły i zainteresowane tym tematem.
Wystawa zorganizowana zostanie w siedzibie TPZW
(Izba Regionalna w Wojniczu, Rynek 29),

a dodatkowym jej wyróżnikiem będzie prezentacja wydanych staraniem Towarzystwa okolicznościowych pocztowych znaczków personalizowanych z zabytkami Wojnicza. .
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. : 515 - 047 - 442
e-mail: tpzw.wojnicz@onet.eu

Zapraszając wszystkich zainteresowanych
z poważaniem
Kurator wystawy
Edward Michalik - członek Zarządu TPZW

LETNIE SPOTKANIA PRZY WINIE w Dębnie

Nowy numer ZESZYTÓW WOJNICKICH


Ukazał się nr specjalny Zeszytów Wojnickich poświęcony katastrofie alianckiego samolotu w Dębinie Zakrzowskiej w 1944r.:
Halifax spod Wojnicza.
Historia zestrzelenia samolotu Halifax JP 181, FS - X ze 148. Dywizjonu RAF w Dębinie Zakrzowskiej w nocy 4/5 sierpnia 1944 r.
Autorem opracowania jest Wojciech Krajewski, starszy kustosz Działu Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Zachęcamy do kupna tej cennej publikacji.WYDAWNICTWA TPZW SĄ DOSTĘPNE W:
- KSIĘGARNI (ul. Jagiellońska 1),
- GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ (ul. Długa 82 - Dom Grodzki),
- KIOSKU P. KOSTKOWSKIEGO (RYNEK 33),
- KIOSKU P. SUMARY (PLAC TARGOWY)
- SIEDZIBIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MIASTA (PLAC TARGOWY)

Zeszyty Wojnickie są również dostępne w Tarnowsko-Galicyjskiej Bibliotece Cyfrowej.

WSZYSTKO O KATASTROFIE ALIANCKIEGO SAMOLOTU
W DĘBINIE ZAKRZOWSKIEJ
W 70 ROCZNICĘ KATASTROFY


W dniu 1 sierpnia 2014r.
o godzinie 19:00

w Izbie Regionalnej w Wojniczu

odbędzie się spotkanie z
Wojciechem Krajewskim
starszym kustoszem
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

W najbliższym czasie ukaże się również specjalne wydanie Zeszytów Wojnickich poświęcone katastrofie samolotu alianckiego w Dębinie Zakrzowskiej w 1944 r.Serdecznie zapraszamyZmiana godziny zebrania Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 3 lipca /czwartek/ 2014r. o godzinie 18:30
a nie o 19:00,
za zmianę terminu bardzo przepraszamyZebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 3 lipca /czwartek/ 2014r. o godzinie 19:00
w Izbie Regionalnej w Wojniczu


ZWIEDZANIE IZBY REGIONALNEJ

W każdą niedzielę lipca i sierpnia
zapraszamy
do zwiedzania Izby Regionalnej
w godzinach 10:30 - 12:30


Podziękowania od uczestników VI RAJDU SZLAKIEM HYMNU 2014


W dniu 8 maja 2014r. gościliśmy uczestników VI RAJDU SZLAKIEM HYMNU 2014, którzy pokonali prawie 5 000 km na trasie Warszawa-Sulejówek- Częstochowa-Budapeszt-Sarajewo-Medjugorie-Belgrad-Oradea-Koszyce-Presov-Przemyśl-Kraków- Warszawa. W gronie Rajdowiczów znalazło się 30 uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych- laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego "Przeżyłem, widziałem, Tobie opowiem, a Ty przekaż innym" i Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz uczniowie z rekomendacji Dyrektorów szkół.
Na ich drodze znalazł się równiez Wojnicz.
Poniżej można przeczytać sprawozdanie z tej podróży
CZYTAJ WIĘCEJ
zdjęcia


Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014r. o godzinie 19:00
w Izbie Regionalnej w Wojniczu


Święta, święta...


Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014r. o godzinie 19:00 w Izbie regionalnej
w Izbie Regionalnej w Wojniczu


Sukcesów wojnickiego płytkarza-artysty ciąg dalszy!
Miło nam poinformować , że Mirosław Kołodziej, o którym już kilkakrotnie pisaliśmy, odniósł kolejny sukces. Tym razem zdobył I miejsce w eliminacjach do VII Glazurniczych Mistrzostw Polski podczas XXI Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM w Kielcach. Zawodnicy mieli wykonać płaskorzeźbę o wym. 60x80 z płytek w kolorze żółtym i czarnym. Gratulujemy!


DZIEŃ PAMIĘCI ZBRODNI KATYŃSKIEJ


W dniu 11 kwietnia 2014r.
o godzinie 12:00

na cmentarzu komunalnym w Wojniczu
u stóp pomnika GOLGOTY WSCHODU
odbędzie sie uroczystość z okazji obchodów
Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
oraz
74. rocznicy II masowej zsyłki Polaków na Sybir


Serdecznie zapraszamyCHIŃSKA ARMIA TERAKOTOWA


4 kwietnia o godz. 18.00 w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie przy Krakowskiej 10 została otwarta wystawa prezentująca replikę Chińskiej Armii Terakotowej Cesarza Qin.

Wystawa prezentowana jest w Polsce, dzięki uprzejmości Polsko Chińskiej Izby Gospodarczej (siedziba w Sopot) i pod honorowym patronatem Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, ul. Krakowska 10


Wystawa czynna od 04 kwietnia do 10 czerwca 2014 r. w godzinach:
wtorek - piątek 9.00 _ 18.00
sobota, niedziela 11.00 _ 17.00

Ceny biletów:
Bilet normalny: 10 zł
Bilet ulgowy: 5 zł
Bilety dla grup (minimum 10 osób dorosłych): 8 zł od osobyCZYTAJ WIĘCEJ
zdjęcia

JAJKO INACZEJ... wystawę można zobaczyć


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
zaprasza
w dniu 13 kwietnia 2014r. /niedziela/ w godzinach 10:30 - 12:00

do zwiedzenia wystawy
belgijskiego kolekcjonera
Wilfried de Meyer

"JAJKO INACZEJ"

zdjęcia

JAJKO INACZEJ


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
zaprasza
w dniu 6 kwietnia 2014r. /niedziela/ o godz. 16:30
do Izby Regionalnej im. ks. Jana Krolikiewicza
na wernisaż wystawy
belgijskiego kolekcjonera
Wilfried de Meyer

"JAJKO INACZEJ"
oraz
prelekcję Marii Cetery
na temat wielkanocnej i wiosennej obrzędowości


Wilfried de Meyer urodził się w Antwerpii. W wieku dziewięciu lat, zachęcony przez dziadka zaczął zbierać znaczki pocztowe. Z iegiem lat zbiór znaczków zacął się powiększać a mlody kolekcjoner zaczął gromadzić również inne rzeczy. Pomagała mu w tym wykonywana praca zawodowa. Przez kilka lat pływał na statku po całym świecie, później jeździł jako kierowca samochodu ciężarowego po całej Europie. Obecnie mieszka w Polsce i zajmuje się organizowaniem wystaw swoich olbrzymich zbiorów - ponad 40 różnych kolekcji.
MĘŻCZYZNO, MĘŻCZYZNO ...


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej zaprasza do zwiedzania wystawy w niedzielę 23 marca 2014r. w godzinach 10:30-12:00

Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 20 marca 2014r. o godzinie 18:00
w Izbie Regionalnej w Wojniczu


W dniach 12-13 marca 2014 na MiędzynarodowW dniach 12-13 marca 2014 na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma w Poznaniu odbyły się I Europejskie Mistrzostwa Glazurnicze. W zawodach brało udział 8 dwuosobowych zespołów z Polski i Europy Środkowo- Wschodniej. Wśród reprezentantów Polski był Mirosław Kołodziej z Wojnicza startujący wraz z Grzegorzem Mardułą ze Starego Sącza. Pracą konkursową było obłożenie płytkami donicy na kwiaty o wymiarach 100x60x60. Zawodnicy do dyspozycji mieli płytki w kolorze białym i czarnym, natomiast sposób wykonania i wzór zależał od zawodników. Pomysł Pana Mirosława i Grzegorza- kot rozwijający kłębek włóczki - podobał się nie tylko jury, ale szczególne zainteresowanie wzbudzał u osób odwiedzających targi. Niestety, zabrakło 20 minut do ukończenia pracy i sędziowie obniżyli punkty za przekroczenie czasu. Tym samym praca z drugiego miejsca spadła na czwarte i nie znalazła się na podium.. To i tak wysoka lokata,. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy Mistrza z Wojnicza


Oj działo się, działo wiele 15 marca 2014 r.
w Izbie Regionalnej w Wojniczu!


Na zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej i Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu imprezę pt.
Mężczyzno, mężczyzno choć tyle masz wad, cóż wart, cóż wart byłby bez ciebie świat
złożyło się kilka wydarzeń :
wystawa starych fotografii panów (ponad dziewięćdziesiąt dużych reprodukcji),
prezentacja najcenniejszych starych samochodów z bogatej kolekcji Tadeusza Króla
( samochody zajechały przed budynek Izby Regionalnej),
świetny występ Łukasza Kołcza i Dominika Sygnarowicza (piosenki w kabaretowym stylu)
i przede wszystkim rewelacyjny pokaz mody zatytułowany W kalejdoskopie, a przygotowany przez Krystynę Gurgul kustosza Muzeum Zamek w Dębnie. W roli modelek wystąpiły panie z gminy Wojnicz i Dębno - były również mamy z córkami.
Wszystkich do łez rozbawił mim, którym był Ireneusz Mosio.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy, a szczególnie:
Wojciechowi Jewule z firmy Jewuła Kuźnia Fryzjerska - dziełem Jego trzech pracownic były fryzury modelek,
kosmetyczce Lidii Witek z Dębna,
restauracji Wojnicka,
Katarzynie Kuli i Marii Sygnarowicz za przygotowanie ciasteczek.

W pokazie mody wystąpiły:
lata 20. -
Anna Plichta, Beata Chumińska, Ewa Kubala,
czasy Marleny Dietrich -
Katarzyna Kura, Agnieszka Kapek, Anna Sumara,
mała czarna z różami -
Jadwiga Jakubowska, Justyna Witek, Bogumiła Sowa, Agata Biernacka,
hipiski -
Halina Gurgul, Barbara Roczniak, Sabina Wesołowska, Monika Partyka,
dziewczyny egzotyczne -
Teresa Koczwara, Anna Węgrzyn, Kinga Krupa, Urszula Dziepak,
styl operowo- wenecki -
Krystyna Gurgul, Małgorzata Król,
polskie dziewczyny -
Aleksandra Węgrzyn, Katarzyna Chumińska, Natalia Sowa, Wiktoria Szczepka.

Dziękujemy również członkom TPZW i pracownikom GOK, którzy zaangażowali się w zorganizowanie tej imprezy.
Planowane są kolejne wystawy starych fotografii: zdjęcia ślubne, a następnie dzieci.
Zachęcamy do przekazywania skanów lub wypożyczania starych zdjęć do zeskanowania.
W przyszłości być może uda się wydać piękny album Wojnicz i wojniczanie na starych fotografiach.

Zarząd TPZW

zdjęcia


MĘŻCZYZNO, MĘŻCZYZNO ...


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
i Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu
serdecznie zapraszają

15 marca o godz. 17.00
do Galerii Findrówka
(sala wystaw TPZW przy Izbie Regionalnej)
na wystawę
WOJNICZANIE NA STARYCH FOTOGRAFIACH

pokaz mody "W KALEJDOSKOPIE" w aranżacji
KRYSTYNY GURGUL

całość dopełni występ
ŁUKASZA KOŁCZA
I DOMINIKA SYGNAROWICZA
"Piosenki w klubowo-kabaretowych klimatach"

oraz
SAMOCHODOWE PASJE TADEUSZA KRÓLA

POWRÓT DO PIĘKNYCH TRADYCJI WOJNICKIEGO RZEMIOSŁA


Przez wieki wojniccy rzemieślnicy byli dumą swojego miasta.
Po II wojnie światowej rozpoczął się powolny upadek rzemiosła. Najdłużej bo do lat dziewięćdziesiątych XX w. funkcjonowała Spółdzielnia Meblo - Artyzm i był czas, że wyroby (zwłaszcza meble) wojnickich stolarzy cieszyły się ogromną popularnością nie tylko w Polsce. Niestety sława wojnickiego rzemiosła to już głęboka przeszłość. Już za czasów ks. Jana Królikiewicza śpiewano w Wojówce : "Wojnickie rzemiosło szeroko słynęło, wojnickie rzemiosło prawie zaginęło" (piosenka p. Zofii Wróbel Dzieje Wojnicza w piosence).

Tym bardziej miło nam donieść, że już od dwóch lat wojniczanin pan Mirosław Kołodziej odnosi duże sukcesy w branży glazurniczej:
- w lipcu 2013r. zajął I miejsce w I Glazurniczych Mistrzostwach Regionu Południe ( prace nawiązywały do hasła "TARNÓW BIEGUNEM CIEPŁA"),
- listopad 2013 r. III miejsce w Małopolskich Zawodach Płytkarzy,
- luty 2014 r. tytuł Wicemistrza Polski w VI Glazurniczych Mistrzostwach Polski, które odbyły się podczas łódzkich targów Interbud (pracą konkursową była sylwetka papieża Jana Pawła II idącego przez góry), otrzymał także wyróżnienie od Izby Rzemieślniczej w Łodzi za kunszt rzemieślniczy i pokaz umiejętności glazurniczych.
W dniach 12-13.03.2014 Mirosław Kołodziej będzie brał udział w I Glazurniczych Mistrzostwach Europy, które odbędą się na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury w Poznaniu - Budma 2014.
W planach ma również wykonanie herbu Wojnicza i innych prac związanych tematycznie z Wojniczem. Wszystkie swoje prace obiecał udostępnić do oglądania w Izbie Regionalnej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


zdjęcia1
zdjęcia2


NIE UMIERA TEN, CO POZOSTAJE W PAMIĘCI ŻYWYCH


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 1 marca 2014 r. zmarła w wieku 91 lat
Pani Krystyna Urbańska

z domu Pazdirek,
jedna z najwybitniejszych postaci
w dwudziestoletniej historii Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej.

Należała do kilkuosobowej grupy, która już w 1991 roku rozpoczęła razem z Jerzym Chumińskim społeczną działalność na rzecz Wojnicza. Brała udział w przejmowaniu Izby Regionalnej po śmierci ks. Jana Królikiewicza, była jednym z członków założycieli TPZW w 1993 r., pracowała w redakcji Zeszytów Wojnickich, bardzo aktywnie uczestniczyła w pracy Zarządu TPZW. Od 1993 r. była niestrudzoną organizatorką kwest cmentarnych i ulicznych, z których dochód był przeznaczany na ratowanie wojnickich zabytków.W 1998 r. otrzymała ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI. Przez wiele lat zebrania Zarządu TPZW odbywały się w Jej domu. Potrafiła świetnie zachęcać i jednocześnie dyscyplinować do pracy. W 2010 r., ze względu na wiek i stan zdrowia, wycofała się z czynnej pracy w Zarządzie TPZW, ale nadal była związana z Towarzystwem i uzyskała tytuł Honorowy Członek Zarządu TPZW. Zawsze można było liczyć na Jej pomoc. Była osobą niezwykle obowiązkową, wręcz skrupulatną ( aptekarska dokładność - to wynikało z Jej zawodu). Wymagała tego samego od innych i za to była bardzo ceniona, i cieszyła się ogromnym autorytetem. Przy tym wszystkim miała niesamowite poczucie humoru, co pozwalało przetrwać niejedną trudną sytuację. Utrzymywała kontakty z wieloma wojniczanami, którzy w przeszłości z różnych powodów opuścili miasto, a teraz wykonując niejednokrotnie ważne i ciekawe zawody okazywali się bardzo dla swego rodzinnego miasta pomocni. Do ostatnich niemal chwil życia pracowała na rzecz Towarzystwa, a ostatnią Jej pracą jest "Bajka o niezwykłym człowieku" do numeru Zeszytów Wojnickich o dwudziestoleciu TPZW.

Za to wszystko i za wielkie ukochanie Wojnicza bardzo
Pani Krystyno dziękujemy!
Pozostanie Pani na zawsze w naszej pamięci.

Zarząd Towarzystwa przyjaciół Ziemi Wojnickiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 marca 2014 r.:
godz. 13.00 - wprowadzenie zwłok do kościoła pw. św. Wawrzyńca w Wojniczu, różaniec,
godz.13.30 - msza Św. żałobna, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz komunalny w Wojniczu

NOWY NUMER ZESZYTÓW WOJNICKICH


Polecamy nowy numer Zeszytów Wojnickich, a w nim :
Krystyna Stawowiak

Dwa barokowe feretrony z kościoła p.w. św. Wawrzyńca Męczennika ujawniają swoją tajemnicę

Krystyna Skawińska

Uzupełnienia i refleksje w nawiązaniu do artykułu Tomasza Olszewskiego "Symbolika nagrobka ks. Galińskiego
O wspólnym pochodzeniu Morawickich z Wojnicza i poety Lucjana Rydla

Antoni Kura

Ziemia wojnicka przed I wojną światową

Anna Partyka Piotr Sygnarowicz

Jasełka w Wojniczu

Wojciech Bykiewicz

U Findra powiało
Cechmistrz - opowiadanie rodzinne

Kronika działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej od grudnia 2012 r. do grudnia 2013r
Z lektury
Z korespondencji
Aktualności


WYDAWNICTWA TPZW SĄ DOSTĘPNE W:
- KSIĘGARNI (ul. Jagiellońska 1),
- GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ (ul. Długa 82-Dom Grodzki),
- KIOSKU P. KOSTKOWSKIEGO (RYNEK 33),
- KIOSKU P. SUMARY (PLAC TARGOWY)
- w siedzibie Przewodniczącego Zarządu Miasta Wojnicza ( u p. Nitscha )


MĘŻCZYZNO, MĘŻCZYZNO ... ZMIANA TERMINU


Otwarcie wystawy "MĘŻCZYZNO, MĘŻCZYZNO..." zostało przesunięte na
15 marca 2014 na godzinę 17:00
za zmianę terminu serdecznie przepraszamy

MĘŻCZYZNO, MĘŻCZYZNO ...


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
i Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu
serdecznie zapraszają

8 marca o godz. 17.00
do Galerii Findrówka
(sala wystaw TPZW przy Izbie Regionalnej)
na wystawę
WOJNICZANIE NA STARYCH FOTOGRAFIACH

pokaz mody "W KALEJDOSKOPIE" w aranżacji
KRYSTYNY GURGUL

całość dopełni występ
ŁUKASZA KOŁCZA
I DOMINIKA SYGNAROWICZA
"Piosenki w klubowo-kabaretowych klimatach"

oraz
SAMOCHODOWE PASJE TADEUSZA KRÓLA

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH


Obchodzony 1 marca Narodowy dzień Żołnierzy Wyklętych uchwalony został 3 lutego 2011 r.
Określenie żołnierze wyklęci oznacza żołnierzy podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX w. Przyjmuje się, że w powojennej konspiracji niepodległościowej działało bezpośrednio do 200 tysięcy ludzi, a w oddziałach partyzanckich blisko 20 tysięcy.
Dla wszystkich ważną sprawą powinno być przywrócenie pamięci i oddanie należnej czci tym, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni, i nadal walczyli o wolną i demokratyczną Polskę. Przez wiele lat w okresie Polski Ludowej pamięć o tych ludziach była zakłamywana.

Kazimierz Nosek "Wikliński" z Ispu - "Żołnierz Wyklęty".
W związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem "Żołnierzy Wyklętych" Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej pragnie przypomnieć postać Kazimierza Noska z Ispu, pseudonim "Wikliński". Od początku II wojny światowej był on aktywnym działaczem polskiego podziemia (ZWZ, BCH, AK). Po wojnie działał w cywilno-wojskowej organizacji antykomunistycznej WiN, założonej we wrześniu 1945 r. , za co zastał aresztowany i skazany na śmierć, i tylko dzięki wielkim staraniom rodziny karę zamieniono na więzienie, z którego wyszedł, dzięki amnestiom po prawie 10 latach. Nie zakończyło to jednak jego kłopotów. Był stale szykanowany, nie mógł spokojnie pracować.
Szczegółowo życie i działalność Kazimierza Noska zostały opisane przed kilkoma laty w Zeszytach Wojnickich: K. Kulinowska, T. Duman: "Wikliński" - postać godna przypomnienia. Zeszyty Wojnickie 1994 nr7/8 s. 27-29, T. Duman : Rehabilitacja "Wiklińskiego". Zeszyty Wojnickie 1998 nr 9/10 s. 31, W więzieniu we Wronkach- fragment o. T. Rostworowskiego Zaraz po wojnie. Zeszyty Wojnickie 1996 nr 11(55) s. 24. Może należałoby upamiętnić tego zasłużonego człowieka, np. przez nazwanie jego imieniem jednej z wojnickich ulic? Zasłużył sobie na to w pełni.
Szerszego wyjaśnienia i opisania wymaga również aresztowanie przez służby bezpieczeństwa kilku młodych ludzi jakie miało miejsce w Wojniczu 19 lutego 1949 r ( problematyka poruszana również w ZW).
Zeszyty Wojnickie są dostępne w wielu bibliotekach oraz w Tarnowsko-Galicyjskiej Bibliotece Cyfrowej Kilku wojniczan, członków AK, ze względu na bezpieczeństwo wyjechało tuż po zakończeniu wojny z Wojnicza i musiało się ukrywać prowadząc jednocześnie działalność konspiracyjną.

Zdjęcie przekazane przez panią Martę Kutniowską, córkę Jadwigi Prochowskiej z d. Kogutowicz (działała w wojnickiej placówce AK - ps"Ryśka", aresztowana w Wojniczu w 1943 r.). Do AK należeli również bracia p. Jadwigi i po wojnie ukrywali się poza Wojniczem. Na zdjęciu drugi od lewej Zygmunt Kogutowicz, a czwarty Zbigniew Kogutowicz.
Zdjęcie pochodzi najprawdopodobniej z okresu powojennego.

Zebranie Zarządu


Zebranie Zarządu odbędzie się w dniu 2 stycznia 2014r. o godzinie 18:00
w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu przy ul. Szkolnej


Święta, święta...POWROTY Z ...


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
i Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu
serdecznie zapraszają

15 grudnia o godz. 16.00
do Galerii Findrówka
(sala wystaw TPZW przy Izbie Regionalnej)
na wernisaż wystawy (malarstwo i rzeźba)
Zofii i Andrzeja Tylków
Wernisaż uświetni występ
Pawła Zyguckiego
oraz
młodzieży z wojnickiego gimnazjum


WARSZTATY STARYCH OZDÓB CHOINKOWYCH


W dniu 7 grudnia 2013r. o godzinie 15:00 w Domu Grodzkim odbędą się warsztaty starych ozdób świątecznych "POZNAJ SIŁĘ I UROK TRADYCJI".
Zajęcia będzie prowadzić p. Maria Cetera z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie.

Prosimy, aby przynieść ze sobą nożyczki, igły i nici.

Zachęcamy do przyjścia z dziećmi lub wnukami.

galeria

Zebranie Zarządu


W dniu 5 grudnia 2013r. o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie Zarządu.


Konferencja z okazji 20-lecia powstania TPZW


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej serdecznie zaprasza na konferencję z okazji 20.lecia powstania TPZW, która odbędzie się 9 listopada o godz. 16.30 w Sali "Sokoła" w Wojniczu (kino Wawel).

W programie:

- podsumowanie działalności TPZW i wręczenie okolicznościowych adresów
- prezentacja najnowszych wydawnictw TPZW
- wystawa plakatów
- koncert liryki wokalnej

Jolanta Kowalska-Pawlikowska - sopran
Krzysztof Michałek - fortepian

galeria


Niezwykle udana kwesta


Już po raz 21.Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej zorganizowało kwestę cmentarną, z której dochód przeznaczony jest na renowację zabytkowych nagrobków na wojnickim cmentarzu.
Podobnie, jak w latach ubiegłych ofiarodawcy wykazali się niezwykłą hojnością i zebrano rekordową sumę 9427, 69 zł . Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców oraz przyjezdnych odwiedzających nasz cmentarz jest to ogromna suma świadcząca również o dużym zaufaniu w stosunku do Towarzystwa i jego działalności.
Ponieważ w bieżącym roku Towarzystwo obchodzi 20. rocznicę powstania organizatorzy przygotowali dla wrzucających do puszek niespodziankę - wznowienie Legend wojnickich wydanych przed ponad 30. laty przez wielkiego wojnickiego społecznika ks. Jana Królikiewicza. Rozdano ponad 1000 sztuk. W ten sposób TPZW podziękowało mieszkańcom za ponad 20.letni udział w kwestach.
Na 5 wejściach na cmentarz kwestowało przez 3 dni 118 osób ( niektórzy nawet dwa lub trzy razy).

Serdecznie dziękujemy zarówno darczyńcom, jak i kwestującym.
Uzyskana kwota pozwoli na uratowanie kolejnych zabytków cmentarnych.


Zarząd TPZW


Zebranie Zarządu


W dniu 7 listopada zebranie Zarządu jest odwołane, o nowym terminie poinformujemy wkrótce.


TPZW KWESTUJE JUŻ PO RAZ 21


Nieprzerwanie, od 1993 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej organizuje w Dniu Wszystkich Świętych kwesty cmentarne,z których dochód jest przeznaczony na renowację zabytkowych nagrobków na wojnickim cmentarzu komunalnym.
W tym roku kwestujemy 1, 2 i 3 listopada.


Zarząd TPZW dziękuje wszystkim za dotychczasową ofiarność i prosi o dalsze wsparcie.
Na renowację czekają kolejne nagrobki.

Lista osób kwestujących

Kolejne wydawnictwo TPZW


Ukazał się czwarty tom z serii:

"Wojnicz i okolice w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości" (monografia Wojnicza)
pt. "Sztuka w Wojniczu od średniowiecza do współczesności"
autorstwa Jerzego Żmudzińskiego.

Dotychczas z tej serii ukazały się:

Jarosław Gabała, Tadeusz Sokołowski - "Środowisko przyrodnicze Wojnicza i okolic"
Wojnicz 2000
Jerzy Okoński, Andrzej Szpunar - "Najdawniejsza przeszłość Wojnicza i okolic"
Wojnicz 2002
Wojciech Krawczuk, Piotr Miodunka, Karol Nabiałek - "Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku"
Wojnicz 2009.


TAJEMNICE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
i Biblioteka Publiczna w Biadolinach Radłowskich zapraszają na spotkanie autorskie "Tajemnice II wojny światowej w książkach Jerzego Rostkowskiego" oraz wystawę ekslibrisów ze zbiorów Bogusława Hajduka, które odbędzie się 29 września 2013 r. w Izbie Regionalnej im. ks. Jana Królikiewicza w Wojniczu, Rynek 29 o godz. 16.30.
Jerzy Rostkowski urodził się w 1950 r. w Jeleniej Górze, obecnie mieszka w Tarnowie. Autor wielu książek odsłaniających tajemnice II wojny światowej:

"Zamek Książ - zapomniana tajemnica" (2000 r.), o zagadkach podziemi perły architektonicznej Dolnego Śląska,

"Radomierzyce. Archiwa pachnące śmiercią" (2004 r.), o związanej z drugo- wojennymi dokumentami śmierci premiera Piotra Jaroszewicza,

"Znikające miasta. Gross Borne- Sulinowo, Kłomino"(2004 r.), o pomorskim, tajnym niemieckim i radzieckim poligonie,

"Rozkaz - zapomnieć" (2008 r.), poświęcona historii 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, a zwłaszcza heroicznym zmaganiom pod Pszczyną ( byli tam też wojniczanie),

"Podziemia III Rzeszy. Tajemnice Książa, Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju" (2010r., nagroda w 2011 r. Magazynu Literackiego "Książki"),

"Lampy śmierci. Wojenne tajemnice Zgorzelca",

"Świat muszkieterów. Tajemnice II wojny światowej na terenie Polski."(2013 r.), o polskiej konspiracyjnej organizacji wywiadowczej uznawanej przez aliantów za najlepszą we wszystkich krajach okupowanej przez Niemców Europy, a w Polsce zupełnie zapomnianej.

W przygotowaniu są kolejne książki, tym razem dotyczące tajemnic polskiego wywiadu przed i podczas II wojny, oraz nieznanej historii rozkradzionego Funduszu Obrony Narodowej powstałego dzięki składkom całego społeczeństwa i mającego zapewnić Polsce potężna uzbrojenie w obliczu zbliżającej się wojny w 1939 r. "Każda z tych książek oprócz pasji odkrywania skomplikowanych tajemnic II wojny światowej niesie w sobie niesamowity potencjał historycznej wiedzy, opartej w głównej mierze na udokumentowanych faktach, bez których zrozumienie wojennych i powojennych losów naszego kraju nie jest możliwe. Autor nie tylko nie boi się zadawania drażliwych pytań, ale i odpowiada na nie wyczerpująco korzystając z dostępnych mu, bogatych materiałów faktograficznych." /L.G. Kamiński, recenzje 2010 r./ Oto, co pisze o Jerzym Roszkowskim jeden z wydawców:

" Urodzony w 1950 r. w Jeleniej Górze. Specjalista ds. reklamy w handlu zagranicznym, stolarz, fotografik i pasjonat tajemnic historii drugiej wojny światowej. Dolnośląska Jelenia Góra - niegdyś Hirschberg, to miejsce ulubionej pilotki Hitlera, Hanny Reitsch, a również niegdysiejsze miejsce zamieszkania zasłużonego Konserwatora Prowincji Dolnośląskiej Gunthera Grundmanna ukrywającego na tych ziemiach z rozkazu przywódców III Rzeszy dzieła sztuki należące do narodu niemieckiego i skarby zagrabione przez nazistów w całej Europie. Może właśnie to miejsce urodzenia, a może wyniesione z domu rodzinnego wychowanie w duchu patriotycznym (ojciec - oficer Armii Krajowej i sił zbrojnych na Zachodzie, powstaniec warszawski) nakazują mu poszukiwanie niezgłębionych dotychczas tajemnic ostatniej wojny i "popełnianie" - jak to nazywa, książek ukazujących historię pięknych i nieznanych w tym kontekście miejsc naszego kraju. Po części niewątpliwie pomaga w pracy zamiłowanie do grzebania w okrytych kurzem dokumentach i przeszukiwania światowych zasobów internetu w celu odnalezienia informacji odległych na pozór, a pozwalających na wyjaśnienie tajemnic." J. Roszkowski do perfekcji opanował dedukcję, logikę związków przyczynowo-skutkowych i eksploratację dostępnych źródeł. Jego książki to dobra literatura dla wymagających. Polecamy!!!

W czasie spotkania będzie możliwość nabycia najnowszej książki Jerzego Roszkowskiego i podpisu autora.Bogusław Hajduk mieszka i pracuje w Brzesku, a wywodzi się z wojnickiej rodziny Twardowskich. Jego pasje to fotografowanie i zbieranie ekslibrisów. Jest w posiadaniu bardzo bogatej i ciekawej kolekcji, o czym będzie się można przekonać na wystawie w Izbie Regionalnej.


MOJA MAŁA AFRYKA
WOJNICKIE SZANTOWANIEZWIEDZANIE IZBY REGIONALNEJ
Rok 2013 ROKIEM DWUDZIESTOLECIA TPZW

W 2013 r. przypada 20. rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej (w lutym1993 r. zawiązał się Komitet Założycielski, a w kwietniu sąd dokonał rejestracji). Dla uczczenia tej rocznicy Zarząd TPZW przygotowuje kilka okolicznościowych wydarzeń i wydawnictw. Już 20 kwietnia 2013 r., o godz. 18.00 na zamku w Dębnie odbędzie się koncert poświęcony pamięci założyciela i długoletniego prezesa TPZW Jerzego Chumińskiego. Wystąpią: Radosława Jasik - fortepian i Krzysztof Kołodziej - gitara klasyczna. Serdecznie zapraszamy. Wkrótce więcej informacji o dalszych planach TPZW.

Strona jest obecnie w budowie, bardzo przepraszamy jeżeli nie wszystkie informacje będą się wyświetlać

do góry