ZeszytyZESZYTY WOJNICKIE - czasopismo historyczne wychodzące od maja 1992 r. Ich twórcą i wieloletnim redaktorem był Jerzy Chumiński. Początkowo wydawane przez Izbę Regionalną a następnie przez TPZW. Przez kilka lat było miesięcznikiem, następnie dwumiesięcznikiem a obecnie jest kwartalnikiem. We wrześniu 1994 r. zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji i zyskało międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych ISSN. Od kwietnia 2000 r. do końca 2007 r. wychodziło wzbogacone o Informator Samorządowy. W czerwcu 2009 r. wyszedł 132 numer ZW. Od stycznia 1997 r. ukazują się dodatkowo wydania specjalne, monotematyczne, które posiadają również numer ISBN (International Standard Book Number). We wrześniu 2009 r. ukazał się 13 numer specjalny. Zeszyty Wojnickie mają swoje wierne grono miejscowych i zamiejscowych czytelników. Są rozsyłane do wielu bibliotek oraz instytucji naukowych w całym kraju i cieszą się dobrą opinią. Reprezentują wysoki poziom drukowanych tekstów. Z całą pewnością są ewenementem na rynku prasy lokalnej. Są finansowane z dotacji władz samorządowych, która pokrywa koszt łamania i druku, ale powstają od początku dzięki zaangażowaniu grupy osób, które wykonują ogromną pracę całkowicie społecznie. Z nielicznymi wyjątkami nie są również wypłacane honoraria autorskie. Zeszyty Wojnickie są doskonałym zródłem wiedzy o Wojniczu i okolicy. "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej ma szerokie kontakty ze środowiskiem naukowców, zwłaszcza archeologów i historyków, niemal w całym kraju. Rezultatem tego są ""Zeszyty Wojnickie" ( _.). Ze względu na poziom i wartość poznawczą zamieszczonych tam publikacji, to wydawałoby się skromne wydawnictwo lokalne jest bardzo wysoko oceniane przez specjalistów". Dziennik Polski (14-15. I.1995 r.) "Jeżeli wszystkie dotychczasowe numery "ZW" były na tym poziomie co ten ostatni numer, to należą się Redakcji i TPZW serdeczne gratulacje (_). Jest to wydawnictwo o tak zróżnicowanej i ciekawej treści i to na tak wysokim poziomie, którego nie powstydziłoby się nawet stołeczne czasopismo." Stanisław Konstantyn Wałęga "Dzięki za Wojnicz, jak zawsze ciekawy, a metodycznie nader udatny _" 16.I.1997 r. prof. Aleksander Gieysztor "Podróż marzeń nobilituje literacko niezbyt dotąd znaną Autorkę, a równocześnie stanowi istotne osiągnięcie wydawnicze TPZW". dr Leszek Barg " Chciałbym jeszcze pochwalić Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej za wydanie "Podróży marzeń" z tak piękną szatą graficzną. Z przyjemnością bierze się do ręki tę książkę i ze smutkiem odkłada po przeczytaniu". dr Stanisław Konstantyn Wałęga "Publikacje o historii Waszego miasta umożliwiają podjęcie różnorodnych studiów porównawczych. Znajdzie się również okazja do ich omówienia w naszym czasopiśmie". prof. Ivan Hlavaček Katedra Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu w Pradze "Bardzo dziękuję za nadsyłanie do oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wydawnictwa Towarzystwa, które są bardzo ciekawe i cieszą się dużym zainteresowaniem". Z poważaniem prof. dr Włodzimierz Ostrowski

zeszyty wojnickie w wersji cyfrowej
do góry